Agenda mediazaken


Week 42

Zaaknummer Sector Omschrijving Datum
16/02722 Straf

Uitspraak Hoge Raad n.a.v. vordering tot herziening van advocaat-generaal Aben in de zogenoemde zaak ‘Rosmalense flatmoord’

13-10
20/01481 Straf

Uitspraak Hoge Raad of de vervolging van de voormalig plv. hoofdofficier van justitie wegens zedenmisdrijven al dan niet kan worden voortgezet

13-10
19/00490 Straf

Uitspraak Hoge Raad in de zogenoemde zaak ‘Enschedese voogdijmoord’

13-10