In dit jaarverslag legt de Hoge Raad verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2022. De Hoge Raad draagt in het Koninkrijk der Nederlanden eraan bij dat het recht zijn functies in de democratische rechtstaat ten behoeve van mensen, bedrijven en organisaties vervult. Drie onafhankelijke onderdelen: het parket bij de Hoge Raad, het rechtscollege de Hoge Raad en de directie bedrijfsvoering worden daartoe samen bestuurd door het dagelijks en het algemeen bestuur.

Aan de hand van beschouwingen, cijfers, interviews en een videoboodschap  bieden we impressies van ons werk in 2022. De videoboodschap van de president staat op deze startpagina. Verder vindt u op de startpagina mogelijkheden om naar de verschillende hoofdstukken door te klikken en een overzicht van de belangrijkste cijfers: hoeveel zaken zijn binnengekomen, hoeveel conclusies heeft het parket genomen en hoeveel uitspraken heeft de Hoge Raad gedaan.

In de hoofdstukken gaan we in op ons werkproces aan een zaak van begin tot eind en op de Hoge Raad als onderdeel van de Europese rechtsorde en als onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat. Daarna behandelen we de zaken waarover Parket en Raad zich hebben gebogen in 2022: civiele zaken, strafzaken en belastingzaken en zaken van de vierde kamer. De bijzondere taken van het parket van de procureur-generaal komen in het volgende hoofdstuk aan de orde, en we sluiten af met de directie bedrijfsvoering.

Een verkorte Engelse vertaling sluit het jaarverslag af.

De Hoge Raad der Nederlanden

Kerncijfers

4490

Instroom zaken

1304

Conclusies

4024

Uitspraken